Att underhålla motorcykeln inför och under sommarsäsongen är avgörande för att säkerställa en problemfri körning. Börja med att kontrollera motoroljan, som är livsviktig för din motorcykels motor. En ren och högkvalitativ olja säkerställer att motorn löper smidigt och minskar risken för överhettning under varma dagar. Även transmissionssystemet kräver en noggrann genomgång. Se till att växeloljan…